A wy jak tam? Dalej kamerka w…

A wy jak tam? Dalej kamerka w laptopie? 😉

pokaż spoiler setup mojej żony do pracy zdalnej 🙂

#firma #dzialalnoscgospodarcza #pracazdalna #komputery