Analogowy telewizor „widzi” obraz z monitora LCD

Fajny przykład ulotu elektromagnetycznego