Czy wiecie, że Amiga OS był…

Czy wiecie, że Amiga OS był pierwszym systemem operacyjnym z wbudowaną syntezą mowy? Program Say dostępny był już w 1985 roku w Workbenchu 1.3.

Oprogramowanie do syntezy mowy opracowała firma Softvoice, Inc. (patrz: System syntezy mowy Text2Speech). Można go podzielić na trzy główne komponenty: narrator.device, który może wymawiać fonemy wyrażone jako ARPABET, translator.library, który może tłumaczyć tekst angielski na amerykańskie fonemy angielskie oraz SPEAK: handler, do którego każda aplikacja, łącznie z linią poleceń, może przekierować wyjście, aby je wypowiedzieć. Czytanie SPEAK: w trakcie generowania mowy zwracane są dwie liczby będące stosunkiem szerokości i wysokości ust generujących wypowiadany fonem.

W oryginalnych wydaniach 1.x dołączono demo programu Say z przykładami programowania AmigaBASIC. Od wersji 2.05, narrator.device i translator.library nie były już obecne w systemie operacyjnym, ale nadal mogły być używane, jeśli zostały skopiowane ze starszych dysków.

Obsługa speakera nie była tylko ciekawostką, czy też wspaniałą demonstracją możliwości Amigi. W rzeczywistości edytor tekstu ProWrite od wersji 3.2 był w stanie odczytać cały dokument za pomocą syntezatora mowy z korzyścią dla niewidomych użytkowników.

#amiga #komputery #syntezamowy #retrocomputing #amigamasterrace #ciekawostki