Go usunęło wszystkie wystąpienia fraz „blacklist/whitelist” oraz „master/slave”

Brak słów do opisu.