Linux 5.7 wydany

Dodaje w tej wersji sterownik USB dla sprzętu Apple ze wsparciem szybkiego ładowania, wsparcie dla grafiki Inter Tiger Lake, kompresję Zstd dla systemu plików F2FS, nowy sterownik exFAT, obsługę wielu nowych urządzeń tj. Pine Tab czy Pinebook Pro oraz szereg innych poprawek i ulepszeń.