Wielki przełom w fizyce – to może być rewolucja

Naukowcom udało się po raz pierwszy podzielić jeden foton na trzy części…